top of page

Uvodno srečanje

Na uvodnem srečanju se pogovoriva o vzrokih in okoliščinah, ki so vas pripeljali na terapijo, o pričakovanjih, ki jih imate od terapije, ter o vseh odprtih vprašanjih v povezavi s terapevtskim procesom. Po uvodnem srečanju ali po nekaj srečanjih preveriva skladnost vaših pričakovanj in ciljev z mojo oceno o tem, kako vam pri njihovem zasledovanju lahko pomagam. Na osnovi tega oblikujeva dogovor, ki nama omogoča, da nadaljujeva z delom v smeri vaših ciljev.

Vse, kar se zgodi ali izgovori med terapijo, ostaja zaupno, razen v izjemnih okoliščinah, ko je klient nevaren sebi ali drugim. O pravnih omejitvah zaupnosti je klient obveščen pred začetkom terapije. O svojem delu s klienti se terapevt pogovarja s svojim supervizorjem (strokovnjakom na višjem nivoju), ki pa je prav tako zavezan k molčečnosti.

bottom of page